מיפוי תשתיות לפני חפירה בקרקע

מיפוי תשתיות לפני חפירה בקרקע

מיפוי תשתיות לפני חפירה בקרקע אחת הדרישות העיקריות המועלות בפני כל מי שמתכוון לבצע חפירות או קידוחים, היא הדרישה לביצוע מיפוי תשתיות לפני חפירה בקרקע. שלב זה חשוב לא רק משום שהתקנות מחייבות, אלא בעיקר משום שחפירה שאיננה מתוכננת היטב היא חפירה שעשויה להסב נזקים רבים לתשתיות השונות, לרבות תשתית המים והביוב, ונזקים מהסוג הזה הם […]